Home page > Aktivní záloha

Aktivní záloha

Základní informace o jednotce aktivní zálohy u 25. protiletadlového raketového pluku

 

Úkol a předurčení jednotky

Rota bojového zabezpečení aktivní zálohy u 25. protiletadlového raketového pluku je samostatnou součástí útvaru, z organizačního hlediska podléhá veliteli praporu podpory. Jednotka je určena pro posílení struktur úkolových uskupení pozemní protivzdušné obrany. Využívat ji chceme zejména pro strážní zabezpečení jednotek. Jejím primárním úkolem je strážní zabezpečení palebných postavení a míst velení.

 

Popis činnosti

Počítáme s její účastí při vojenských cvičeních, primárně na území ČR. Důraz bude kladen na společný výcvik vojáků z povolání a příslušníků aktivní zálohy, který má přispět k vzájemnému sladění a secvičení. Účast na cvičeních v zahraničí chceme zatím využít jako motivační prvek pro ty příslušníky aktivní zálohy, kteří budou během výcviku dosahovat nejlepších výsledků a budou disponovat znalostí cizích jazyků, zejména anglického jazyka.

 

Struktura jednotky

Jednotka se skládá ze tří strážních čet, každá četa má tři strážní družstva. Jednotku vedle tří vojáků z povolání (velitel roty, výkonný praporčík a technik roty) tvoří devadesát příslušníků aktivní zálohy.

 

Přehled systemizovaných míst u jednotky se stručným popisem funkční náplně

 

Zástupce velitele roty zabezpečení 

Zástupce velitele roty zabezpečení je podřízen veliteli roty a je nadřízen všem příslušníkům roty. V plném rozsahu zastupuje velitele roty v době jeho nepřítomnosti. Jeho hlavním úkolem je řízení a velení rotě. Odpovídá zejména za organizaci nepřetržitého řízení a velení jednotkám roty. Podílí se na plánování, organizaci a provádění výcviku jednotky. Vede výcvikovou dokumentaci roty. Podílí se na plánování, provádění a vyhodnocení zaměstnání ke zjištění úrovně a stavu vycvičenosti roty. Musí mít přehled o počtech osob, výzbroje, ostatní techniky a materiálu roty. Musí znát výzbroj a ostatní techniku včetně munice a dalšího materiálu roty a podílet se na prosazování stanovených opatření k jejich správnému používání.

 

Velitel čety

Velitel čety je podřízen veliteli roty a nadřízen všem příslušníkům čety. Jeho hlavní úkol spočívá v komplexním řízení a velení četě. Zodpovídá za organizování, řízení a provádění výcviku čety a bojovou připravenost čety. Zodpovídá za plánování a provádění kontrol materiálu, výzbroje, techniky a přidělených prostor. Zodpovídá za stav, evidenci a úplnost materiálu, výzbroje, techniky a přidělených prostor. Vede výcvikovou dokumentaci čety. Plánuje, koordinuje a zabezpečuje výcvik prováděný u čety. Vyhodnocuje výcvik, kázeň a život u čety. Musí znát počty osob, výzbroje, techniky a materiálu čety. Musí znát výzbroj a ostatní techniku včetně munice a dalšího materiálu čety a podílet se na prosazování stanovených opatření k jejich správnému používání, údržbě a ukládání. Zpracovává návrhy na podřízené, ustanovení do jiných funkcí a povýšení. Spravedlivě vyhodnocuje práci podřízených.

 

Zástupce velitele čety

Zástupce velitele čety je podřízen veliteli čety a nadřízen všem příslušníkům čety. V plném rozsahu zastupuje velitele čety v době jeho nepřítomnosti. Jeho hlavní úkol spočívá v řízení a velení četě. Zodpovídá zejména za organizování, řízení a provádění výcviku čety. Zodpovídá za bojovou připravenost čety. Zodpovídá za plánování a provádění kontrol materiálu, výzbroje, techniky a přidělených prostor. Zodpovídá za stav, evidenci a úplnost materiálu, výzbroje, techniky a přidělených prostor. Podílí se na vedení výcvikové dokumentace čety. Podílí se na plánování, koordinování a zabezpečování výcviku prováděného u čety. Podílí se na vyhodnocování výcviku, kázně a života u čety. Musí znát počty osob, výzbroje, techniky a materiálu čety. Musí znát výzbroj a ostatní techniku včetně munice a dalšího materiálu družstva a podílet se na prosazování stanovených opatření k jejich správnému používání, údržbě a ukládání. Spravedlivě vyhodnocuje práci podřízených.

 

Velitel družstva

Velitel družstva je podřízen veliteli čety a nadřízen všem příslušníkům družstva. Jeho hlavní úkol spočívá v komplexním řízení a velení družstvu. Zodpovídá za organizování, řízení a provádění výcviku družstva a bojovou připravenost družstva. Zodpovídá za plánování a provádění kontrol materiálu, výzbroje, techniky a přidělených prostor. Zodpovídá za stav, evidenci a úplnost materiálu, výzbroje, techniky a přidělených prostor. Plánuje, koordinuje a zabezpečuje výcvik prováděný u družstva. Vyhodnocuje výcvik, kázeň a život u družstva. Musí znát počty osob, výzbroje, techniky a materiálu družstva. Musí znát výzbroj a ostatní techniku včetně munice a dalšího materiálu družstva a podílet se na prosazování stanovených opatření k jejich správnému používání, údržbě a ukládání. Spravedlivě vyhodnocuje práci podřízených.

 

Zástupce velitele družstva

Zástupce velitele družstva je podřízen veliteli družstva a nadřízen všem příslušníkům družstva. V plném rozsahu zastupuje velitele družstva v době jeho nepřítomnosti. Jeho hlavní úkol spočívá v řízení a velení družstva. Zodpovídá zejména za organizování, řízení a provádění výcviku družstva. Zodpovídá za bojovou připravenost družstva. Zodpovídá za plánování a provádění kontrol materiálu, výzbroje, techniky a přidělených prostor. Zodpovídá za stav, evidenci a úplnost materiálu, výzbroje, techniky a přidělených prostor. Podílí se na plánování, koordinování a zabezpečování výcviku prováděného u družstva. Podílí se na vyhodnocování výcviku, kázně a života u družstva. Musí znát počty osob, výzbroje, techniky a materiálu družstva. Musí znát výzbroj a ostatní techniku včetně munice a dalšího materiálu družstva a podílet se na prosazování stanovených opatření k jejich správnému používání, údržbě a ukládání. Spravedlivě vyhodnocuje práci podřízených.

 

Starší střelec

Starší střelec je podřízen veliteli družstva. Zodpovídá zejména za základní obsluhu, údržbu a střelbu z přidělené zbraně, pomocné práce při obsluze, údržbě a střelbě. Zodpovídá za stav svěřené výstroje, výzbroje, materiálu a za vlastní vycvičenost a připravenost k plnění bojového úkolu. Ve spolupráci s velitelem družstva se podílí na výcviku střelců. Plní výcvikové a bojové úkoly. Podílí se na plnění úkolů zabezpečení jednotky se zaměřením na ochrannou a strážní službu. Zvyšuje svou fyzickou kondici, teoretické znalosti a praktické dovednosti vedoucí ke zvyšování standardu své práce. Plní další úkoly podle upřesnění nadřízeného.

 

Střelec

Střelec je podřízen veliteli družstva. Zodpovídá zejména za základní obsluhu, údržbu a střelbu z přidělené zbraně, pomocné práce při obsluze, údržbě a střelbě. Zodpovídá za stav svěřené výstroje, výzbroje, materiálu a za vlastní vycvičenost a připravenost k plnění bojového úkolu. Ve spolupráci s velitelem družstva se podílí na výcviku střelců. Plní výcvikové a bojové úkoly. Podílí se na plnění úkolů zabezpečení jednotky se zaměřením na ochrannou a strážní službu. Zvyšuje svou fyzickou kondici, teoretické znalosti a praktické dovednosti vedoucí ke zvyšování standardu své práce. Plní další úkoly podle upřesnění nadřízeného.

 

Řidič  

Řidič je podřízen výkonnému praporčíkovi. Jeho hlavní úkol spočívá v řízení, údržbě a opravě jízdních souprav složených z motorového vozidla pro přepravu nákladů, jehož maximální přípustná hmotnost převyšuje 12 000 kg, a přípojného vozidla, jehož maximální přípustná hmotnost převyšuje 10 000 kg. Je povinen řídit jemu přidělené vozidlo ozbrojených sil a plnit povinnosti řidiče dle platných vnitřních předpisů. Provádí bezpečné naložení, vyložení a zajištění nákladu přepravovaného na technice. Musí znát vyhlášku silničního provozu, konstrukci a základní takticko-technická data vozidla a zvláštnosti jeho provozu. Musí znát lhůty a rozsah ošetřování techniky, normy spotřeby PHM, normy proběhu mezi opravami.

 

Charakteristika výcviku

 

Stručný popis výcviku

Výcvik příslušníků aktivní zálohy je zaměřen na strážní službu, taktické drily, střelby, házení ručních granátů a řidičskou přípravu. Prioritou bude sladění s příslušníky 25. protiletadlového raketového pluku, neboť aktivní záloha je součástí jednotek pozemní protivzdušné obrany.

 

Výstroj a výzbroj jednotky

Každý příslušník je vyzbrojen krátkou a dlouhou zbraní (pistolí vz. 82 a samopalem vz. 58V). Součástí výstroje jednotlivce je dále ochranná maska a převlek, taktická vesta a přilba. Další výstroj a výzbroj je jednotce přidělena dle aktuálních potřeb pro splnění konkrétního úkolu.

 

Specifické nároky na příslušníky jednotky

Příslušníci aktivní zálohy musí být zdravotně způsobilí, fyzicky a psychicky odolní. Pro výkon služby je vyžadována bezpečnostní prověrka minimálně na stupeň utajení vyhrazené. Příslušník, zařazený na systemizované místo řidiče, musí absolvovat odborný kurz – řidič kolových vozidel k získání oprávnění k řízení vozidel ozbrojených sil AZ.

 

Obecné informace o aktivní záloze

 

Informace o aktivní záloze ozbrojených sil ČR naleznete zde.

Bližší informace, jak se stát vojákem v záloze, naleznete na tomto odkazu.

Jak vstoupit do aktivní zálohy nebo se přihlásit na dobrovolné vojenské cvičení?

  • On-line vyplněním registračního formuláře zde,
  • Osobně při návštěvě rekrutačního střediska (pracoviště) AČR, adresy a kontakty naleznete zde,
  • Osobně při návštěvě krajského vojenského velitelství, které naleznete v každém krajském městě, adresy a kontakty naleznete zde.

 

Aktuality

"Sloužit v jednotce Aktivní zálohy, je pro mě obrovská čest," říká nadporučík Pavel Dobišar.

Aktivní záložníci nacvičovali ve Strakonicích ostrahu důležitých objektů.

Strakoničtí záložníci v akci: Jejich schopnosti a připravenost na podzimní cvičení prověřila bojová hra.

 

 

Kontakt

Velitel roty bojového zabezpečení aktivní zálohy u 25. protiletadlového raketového pluku:

kapitán Ján Fehér

Tel.: 973 323 606

Mobil: 601 582 670

Nahoru